Kalite Politikası

Amaç
Üniversitemizin amaçlarına hizmet edecek şekilde, Yaşamboyu Öğrenme kapsamına giren; eğitim, seminer, kurs, söyleşi, çalıştay, konferans vb etkinlikler düzenleyerek ulusal ve uluslararası toplumların, sosyo-kültürel, ekonomik ve ekolojik sorunlarının çözümüne destek olmayı ve refahın artmasına katkı sağlamayı amaçlamaktadır.

Kapsam
Ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlar ile gerçek ve tüzel kişilere, Yaşamboyu Öğrenme kapsamına giren; kurslar, seminerler, konferanslar ve benzeri etkinlikler düzenlemek, eğitim programları planlamak, eğitim taleplerini projelendirmek, danışmanlık hizmeti vermek, görsel, işitsel, doğrudan ve/veya uzaktan eğitim modelleriyle daha geniş kesimlere eğitim verilmesini sağlamak, belge ve sertifikalar vermek, yayınlar yapmak, bu faaliyetleri planlamak, uygulamak ve değerlendirmektir.

Temel İlkeler (Değerler)
- Üniversitenin sahip olduğu bilgiyi toplumla buluşturmak için köprü görevi görür ve sürekli eğitim ile yetişkin eğitimini önceler
- İçinde bulunduğu toplumun ihtiyaçlarını tespit etmede bilimsel yaklaşımlar sergileyerek sorunların köküne iner ve çözüm arayışında kalıcı ve etkili çözümlerden yana tavır koyar
- Topluma hizmet kalitesini sürekli arttırmayı ve toplumla bütünleşmeyi önemser
- Sivil Toplum Kuruluşlarını önemli birer paydaş olarak görür
- Kültürlü ve bilgili bireylerin toplum gelişiminde önemli bir güç olduğunun farkındadır ve bu gücün daha da artması için azim ve kararlılık içindedir.
-Toplumun dezavantajlı gruplarının sosyalizasyonu için ilgili paydaşlarla yapılacak projeleri önemser
 • Kalite
  • Kalite Politikası
  • Kalite Komisyonu
  • Kalite Komisyon Kararları
   • 2021
    • 2021/1
    • 2021/2
    • 2021/3
  • Akreditasyon
  • Raporlar
   • Stratejik Planlar
   • Faaliyet Raporları
   • Paydaş Geri Bildirim Raporu
    • Katılımcı/Kursiyer Eğitim/kurs Değerlendirme Anketi
    • Dış Paydaş Geri Bildirim Anketi
   • İç Değerlendirme Raporları
   • Dış Değerlendirme Raporları
>